Rising to the challenge

Valmiusjoukkue - nopeita ratkaisuja terveydenhuollon kuormituksen helpottamiseksi
 

Valmiusjoukkue on hanke jonka tarkoitus on nopealla aikataululla pikakouluttaa vapaaehtoista suomalaista lomautettua lentohenkilökuntaa, lentäjät mukaanlukien, hoitotehtäviin. Näin voimme tukea terveydenhuoltoa joka on paineen alla koronakriisin johdosta. Lue lehdistötiedote >

Lentohenkilökunnalla Suomessa on erittäin hyvät perusvalmiudet auttaa terveydenhuoltoa nykyisessä hätätilanteessa, aloite saikin alkunsa Suomessa lentoemäntinä työskenteleviltä Ami Niemelältä ja hänen kollegalta Ira Linnéa von Witteltä. Suomi tarvitsee kaikki auttavat kädet liikkeelle heti. Osallistujille ilmaisen koulutuksen Suomessa toteuttavat oppilaitokset Axxell ja Omnia omakustanteisesti.


Kutsumme nyt suomalaisia nopeasti mukaan mahdollistamaan tämän koulutushankkeen.

Voit heti tukea hanketta alla olevan linkin kautta, sen voi tehdä ostamalla yhden tai useamman opiskelupaikan. Yhden henkilön koulutuksen kustannus on 400€+alv. Tuet ohjautuvat lyhentämättöminä suoraan koulutuksen toiselle toteuttajalle Axxellille.

Hanke on täysin ulkoisen rahoituksen varassa. Hanke on tähän mennessä saanut tukea kahdelta eri taholta. Signe ja Ane Gyllenbergin säätiö on tukenut hanketta, jotta päästään alkuun ja voidaan toteuttaa 30 osanottajan pilottikurssin. Säätiö lähti mukaan koska valmiusjoukolla halutaan varmistaa vakituisen hoivahenkilöstön jaksaminen tässä kovan psyykkisen ja fyysisen paineen tilanteessa.

Rekrytointi- ja suorahakuyhtiöt Odgers Berndtson, Pointer Potential, Pointer Search ja Nordic Interim Finland ovat tukeneet projektia 10.000€:lla ja haastavat myös muita yrityksiä ja yksityishenkilöitä mukaan. 

Lotta Svärd-säätiö on myös hankkeen rahoituksessa mukana.

Valmiuskoulutukseen on yhden vuorokauden aikana ilmoittautunut lähes 200 lomautettua lentohenkilökuntaa ja tästä syystä tarvitaan vielä lisärahoitusta.


Pikakoulutus


Pikakoulutuksen tarkoitus on terveydenhuollon kuormituksen vähentäminen koronakriisin aikana. Pikakoulutus on englanninkielinen ja siihen sisältyy 3 päivää teoriaa (virtuaalisesti) sekä 2 päivää käytännön harjoittelua työpaikalla.

Koulutuksen aikana käydään läpi ja opitaan noudattamaan sosiaali- ja terveysalan säännöksiä, määräyksiä ja eettisiä periaatteita ja huomioimaan potilasasiakirjojen käsittelyyn liittyvä tietoturva ja salassapito. Koulutuksen aikana opitaan toteuttamaan perushoitoa ja huolenpitoa asiakas- ja tarvelähtöisesti. Opitaan toimimaan aseptisen työskentelyn periaatteiden mukaan ja tuntemaan tavallisimmat sairaudet  ja infektiotaudit (Covid 19) sekä huomioimaan tartuntatautien torjuntatyön säädökset ja estämään omalla toiminnallaan tartuntojen leviäminen. 

Jotta voit osallistua pikakoulutukseen sinulla tulee olla seuraavat voimassaolevat todistukset.

Cabin crew (matkustamomiehistö):

- cabin crew attestation (matkustamomiehistön kelpoisuustodistus)
- cabin crew medical report (matkustamomiehistön terveystodistus)
- Ensiavun peruskurssi 1 laajennettuna lentoyhtiövaatimustiedoin

Voit heti ilmoittautua englanninkieliseen koulutukseen alla olevassa linkissä.

Työnantaja

Onko sinulla työvoiman tarve? Mikäli tarvitset pikaista terveydenhuollon avustavaa henkilökuntaa, ole yhteydessä Camilla Laihoon camilla.laiho@axxell.fi +358 44 739 7453.

Miten hanke sai alkunsa?

Malli hankkeelle on tuotu Ruotsista, jossa rekrytointiyhtiö Novare on mukana rakentamassa SAS:n ja Sophiahemmet Högskolan kanssa vastaavaa hanketta, joka vastikään käynnistyi. Idea Suomessa sai alkunsa Twitterissä lentoemäntinä työskenteleviltä Ami Niemelältä ja hänen kollegalta Ira Linnéa von Witteltä. Lentohenkilökunnan työn leimallisia piirteitä ovat itseohjautuvuus, ongelmanratkaisuhalu ja -kyky yhdistettynä resilienssiin, sekä ”kaveria ei jätetä”-mentaliteetti. Nämä ovat juuri niitä syitä jotka toimivat draivereina hankkeelle. Lentohenkilökunnalla on hyvät perusvalmiudet auttaa terveydenhuoltoa nykyisessä hätätilanteessa, koska he ovat jo ennestään saaneet esimerkiksi kattavan ensiapukoulutuksen ja koulutuksen erilaisiin kriisitilanteisiin. "Miksi emme auttaisi", Niemelä sanoo. On upeaa huomata, että ruohonjuuritasolta yhteisvoimin voi saada isosti aikaan, kun vain avaa suunsa ja pyytää tukea.

Pikakoulutukseen osallistunut lentohenkilökunta pystyy toimimaan terveydenhuollon avustavissa tehtävissä. Viikon koulutusjakson jälkeen lentohenkilökunnan jäsen on kykeneväinen auttamaan hoitajia hoitotyössä.

Pikakoulutukseen on otettu mallia Ruotsista, missä rekrytointiyhtiö Novare on rakentanut yhteistyössä SAS:n ja Sophiahemmet Högskolanin kanssa vastaavanlaisen hankkeen joka on juuri käynnistynyt.

Tarkoitus on nyt polkaista hanke käyntiin myös Suomessa mahdollisimman nopeasti.
 

Hankkeen yhteyshenkilöt


Lisätietoja hankkeesta
Pointer Potential
Johanna Korpia
johanna.korpia@pointerpotential.fi
+358 400 240 946


Lisätietoja hankkeen tukemisesta
Axxell
Anna Henriksson
anna.henriksson@axxell.fi
+358 44 739 7376


Lisätietoja koulutuksesta (osallistujat sekä työnantajat)
Axxell
Camilla Laiho
camilla.laiho@axxell.fi
+358 44 739 7453 

#valmiusjoukkue                                                      #supportsquad